Νέα προγράµµατα ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Με δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ ανακοινώθηκαν τα 2 νέα προγράμματα ΟΑΕΔ που αφορούν ανέργους ηλικίας άνω των 50 ετών. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικαιροποιήσουν άμεσα τα στοιχεία και το βιογραφικό τους στον ΟΑΕΔ, ενώ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις