ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2017

Posted by

Εντός του Δεκέμβρη αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης για τα Σχέδια Βελτίωσης, του μόνου χρηματοδοτικού μέσου που αφορά αυτή καθ’ αυτή την αγροτική παραγωγή. Το ποσό που προβλέπεται να δοθεί, ανέρχεται μόλις στα 256 εκατ. ευρώ. 

Εξαιρετικά μικρό για να στηρίξει τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού που έχει ανάγκη η πρωτογενής παραγωγή της χώρας. Κι όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι, ξεκινάει η αντιπαράθεση για το ποιοι θα επωφεληθούν από τα κονδύλια και ποιοι όχι.

Έτσι τα όσα προβλέπονταν στην προδημοσίευση του Ιουλίου, φαίνεται ότι έχουν αλλάξει ριζικά και δεν πρέπει να αποτελέσουν έκπληξη και νέες αλλαγές από την τελευταία δημοσίευση. Αναμενόμενο ήταν να δοθεί προβάδισμα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτω των 41 ετών, σε νέους αγρότες. Τυπικά δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι όσοι έχουν ηλικία από 19 ως 60 ετών, δεν είναι συνταξιούχοι και έχουν εκμετάλλευση με τυπική απόδοση 8.000 ευρώ ανά έτος.

Η προκήρυξη του προγράμματος θα γίνει ανά Περιφέρεια, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Φάκελοι για επενδύσεις μεμονωμένων αγροτών μέχρι 200.000 ευρώ θα γίνουν δεκτοί χωρίς κανέναν περιορισμό, σύμφωνα µε την προδημοσίευση. Ωστόσο, οι αιτήσεις για επενδύσεις έως 300.000 ευρώ θα εγκρίνονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης σύμφωνα µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός δύναται να φτάσει τις 500.000 ευρώ µόνο για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή θερμοκήπια, συν τον παραπάνω περιορισμό (τυπική απόδοση ίση µε το 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού). Για συλλογικές επενδύσεις, το όριο είναι οι 500.000 ευρώ ανεξαρτήτως προϋποθέσεων. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 ευρώ, µε την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Αντί για το «Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», όπως ήταν γνωστά μέχρι σήμερα, τα Σχέδια Βελτίωσης «στεγάζονται» πλέον κάτω από το Υπομέτρο 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», το οποίο περιλαμβάνει τρεις δράσεις.

 • Η πρώτη από αυτές αφορά την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (4.1.1).
 • Η δεύτερη αφορά την Υλοποίησηεπενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος) και την προστασία του Περιβάλλοντος (4.1.2).
 • Η Τρίτη αφορά την Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (4.1.3)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:
 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο, ή να μην είναι συνταξιούχοι.
 2. Να έχουν κάνει ΟΣΔΕ το 2017*.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει:

  1. Να έχουν κάνει ΟΣΔΕ το 2017*.
  2. Να έχουν κυρία δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

*Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2017 έχουν λήξει ήδη απο τον Ιούνιο αλλά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Δήλωσης έως τις 26 Νοεμβρίου μόνο για αυτούς που θέλουν να "ανοίξουν" τα σχέδια βελτίωσης. Διευκρινίζουμε εδώ ότι με την εκπρόθεσμη αυτή δήλωση το μόνο όφελος θα είναι η δυνατότητα ένταξης στα σχέδια βελτίωσης και δεν θα δικαιούνται κάτι από το εθνικό απόθεμα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 1. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να ξεπερνάει τις 8.000 σε τυπική απόδοση, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2017.
 2. Οι δαπάνες που θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Βελτίωσης δεν πρέπει να έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα.
 3. Να έχει ολοκληρωθεί, αν υπάρχει, το παλαιότερο Σχέδιο Βελτίωσης πριν την υποβολή αίτησης στήριξης στο εν λόγω Μέτρο.

Σύνταξη Σχεδίου Βελτίωσης

Την ευθύνη για την σύνταξη του σχεδίου την έχουν οι γεωπόνοι. Αυτοί καθορίζουν με βάση την παραγωγή σας και τις δυνατότητες αυτής το που περίπου θα κινηθείς και τι κρίνεται αναγκαίο για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχετε θέσει. Από την άλλη όμως θα πρέπει να δούμε την φορολογική όψη του προγράμματος.

 • Σε ποιο καθεστώς ΦΠΑ συμφέρει να  ενταχθεί ο αγρότης κατά την υλοποίηση του σχεδίου;
 • Πώς πρέπει να προγραμματιστούν οι αγορές και κυρίως οι εκταμιεύσεις ώστε να μειωθεί ο φόρος;
 • Πόσος θα είναι ο φόρος και πόσο το ΕΦΚΑ με βάση το σχέδιο που καθορίσαμε;
 • Με ποια σειρά θα πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις ώστε να υπάρχει ταμειακή ρευστότητα;
 • Ποιος είναι ο σωστός τρόπος παραγγελίας, καταχώρησης και αποπληρωμής των επιδοτούμενων δαπανών ώστε να μην υπάρχουν κυρώσεις κατά την διαδικασία ελέγχου;

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερο θα πρέπει να τα βλέπουμε σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και όχι κατόπιν εορτής. 

Είναι σημαντική λοιπόν η συνεργασία Γεωπόνου και Φοροτεχνικού κατά την σύνταξη του σχεδίου ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη και τις δυνατότητες από αυτό.

Το γραφείο μας, αντιλαμβανόμενο όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, σας προσφέρει την δυνατότητα υποβολής Σχεδίων Βελτίωσης σε συνεργασία με έμπειρους Γεωπόνους.

 Η ίδια η διαδικασία της σύνταξης του Σχεδίου θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία αφού μέσα από αυτή την διαδικασία θα μπορέσεις να αποτυπώσεις τον τρόπο εργασίας σου αυτή την στιγμή, την μελλοντική κατάσταση που προσπαθούμε να φτιάξουμε και τις προοπτικές αυτής.  Θα ανακαλύψεις λανθασμένες πρακτικές που ακολουθείς αλλά και σωστές που πρέπει να δώσεις μεγαλύτερη βαρύτητα. Με την σωστή καθοδήγηση θα μπορέσεις να κάνεις ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο  Σχέδιο με υψηλή βαθμολογία και βιώσιμη την αγροτική σου μονάδα.

Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Επιλέξιμες επενδύσεις

 • η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,
 • η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
 • η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου,
 • η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό,
 • η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων,
 • η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης
 • και γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Από 10.000€ έως 200.000€ για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οποία μπορεί να φθάσει έως 300.000€, αν και μόνο ανη τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Για τη ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων, το ύψος του προϋπολογισμού μπορεί να φθάσει έως και τις 500.000€,αν και μόνο αν η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Για τις συλλογικές επενδύσεις ο προϋπολογισμός φθάνει έως 500.000€, με δυνατότητα αύξησης έως και 1.000.000€,εάν ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις αιτούνται έως 500.000€.

Στη δράση 4.1.1 θα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά η αγορά γης δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα σε αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά και ζωοτροφές.

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Επιλέξιμες επενδύσεις

 • η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης,

 • η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης

 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός φθάνει τις 150.000€, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000€.

Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ,μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000€, αν και μόνο ανο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000€.

Υποχρεώσεις

Ο δικαιούχος του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναλαμβάνει σύμφωνα με την διαβούλευση τις παρακάτω δεσμεύσεις καθώς και τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους .

 • Καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να μην προβεί σε ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα η βαθμολογία της πρότασης να υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου επιλαχόντα.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να υποβάλει ΟΣΔΕ κατ΄ έτος και να τηρεί τις υποχρεώσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 • Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου να διατηρούν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης όχι μικρότερη των 8.000 ευρώ. Τα συλλογικά σχήματα οφείλουν, να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ.
 • Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων να διατηρούν την τυπική απόδοση σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με την τυπική απόδοση που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση.
 • Η διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου και της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Δικαιούχοι που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους υφίστανται τις κυρώσεις.

 • Τήρηση των κανόνων δημοσιότητας
 • Κατάρτιση σύμφωνα με το Υπομέτρο 1.1.
 • Υποβολή της 1ης αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα.
 • Διατήρηση σε ξεχωριστό αρχείο όλων των παραστατικών που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών, τουλάχιστον για 5 χρόνια από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ειδικότερα σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα ανωτέρω παραστατικά φυλάσσονται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά από το έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκαν
 • Να καταχωρεί στα λογιστικά του βιβλία σύμφωνα με τη νομοθεσία όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου και να παρέχει πρόσβαση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
 • Να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του.

Δημήτρης Παπαγεωργίου

Λογιστής  Φοροτεχνικός

Βασιλική Ντασοπούλου

Γεωπόνος φυτικής παράγωγης

Σπύρος Σαραντάρης

Γεωπονος αγροτικής οικονομίας