Λήγει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες

Posted by

Η προθεσμία υποβολής για την φετινή δήλωση πόθεν έσχες είναι τρεις μήνες μετά την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, άρα έως το Σάββατο 21/10/2017 για όσους φορολογούμενους δεν ήταν μέλη εταιρειών με απλογραφικά βιβλία και 14/11/2017 για όσους φορολογούμενους ήταν μέλη εταιρειών με απλογραφικά βιβλία.
Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, εμφάνιζοντας τα υπόλοιπα που υπήρχαν σε αυτούς την 31/12/2016. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο νόμος 3213/2003 αναφέρει ότι τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Εκτός όμως από τα τραπεζικά διαθέσιμα, θα πρέπει να αναφερθούν και μία σειρά άλλων στοιχείων που είναι :

  • όλα τα εισοδήματα του έτους από κάθε πηγή.
  • τα ακίνητα.
  • τα μεταφορικά μέσα.
  • οι μετοχές.
  • τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα κ.λπ.)
  • οι συμμετοχές σε εταιρίες και σε επιχειρήσεις γενικότερα.
  • η μίσθωση θυρίδων.
  • τα κινητά πράγματα αξίας άνω των 30.000 ευρώ.
  • Τα μετρητά χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος εφόσον ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.
  • Οι δανειακές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για τους υπόχρεους που υποβάλλουν την δήλωση στην επιτροπή της βουλής.


Όσοι από εσάς λοιπόν δεν έχετε ακόμα υποβάλλει την δήλωση σας, κλείστε άμεσα ραντεβού εδώ για να τακτοποιήσουμε την υποχρέωση αυτή και να γλυτώσετε από τα πρόστιμα.

Οι ποινές που προβλέπονται για την μη εμπρόθεσμη υποβολή του εντύπου είναι χρηματικές, εάν το έντυπο υποβληθεί εντός 30 ημερών από την προθεσμία υποβολής του με το πρόστιμο να μπορεί να φτάσει μέχρι τα 400 ευρώ. Εάν ξεπεραστούν οι 30 ημέρες, το πρόστιμο μετατρέπεται σε ποινικό, ενώ ταυτόχρονα η χρηματική ποινή μπορεί να φτάσει και τις 100.000 ευρώ. Το ίδιο προβλέπεται και όταν η δήλωση υποβάλλεται ελλιπώς ή με ανακρίβειες. Τέλος, εάν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητας του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Τέλος θυμίζουμε ότι όσοι παραμένουν υπόχρεοι εννοείται ότι υποβάλλουν δήλωση κάθε έτος, ενώ όταν χάσουν την ιδιότητα υποβάλουν δήλωση και για ένα ακόμα έτος από την απώλεια της ιδιότητας.