Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για δικηγόρους, ιατρούς, μηχανικούς και αγρότες.

Posted by

Αποφασίστηκε και επίσημα η παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 για δικηγόρους, ιατρούς, μηχανικούς και αγρότες.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την απόφαση 468 της συνεδρίασης 46/19-10-17, το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. αποφάσισε την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄ εξαμήνου έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ, έως 31-1-2018.

Προσοχή όμως! Θα πρέπει όμως να θυμάστε οτι εφόσον αφορά ασφαλιστικές εισφορές παλαιότερων ετών αυτές θα αναγνωριστούν στο έτος πληρωμής τους. Επομένως όποιος εξόφλησει έως 31 Δεκέμβρη θα αναγνωρίσει το έξοδο στην χρήση του 2017 ενώ όποιος εξόφλησει απο 1 Ιανουαρίου έως την λήξη της παράτασης θα αναγνωριστεί το έξοδο στο 2018.

Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας και να δούμε αν μας συμφέρει φορολογικά να μην ακολουθησουμε την ημερομηνία λήξης αφού η εξόφληση εντός του 2017 μπορεί να σημαίνει πληρωμή μικρότερου φόρου.