ΟΓΑ: ασφαλιστική ικανότητα στους αγρότες έως 28/2/2018

Posted by

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ  λύθηκε το μεγάλο πρόβλημα των αγροτών όπου εμφανίζονταν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Όπως αναφέρει και το Δελτίο τύπου του οργανισμού, πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι  μπορούν να δούν ότι η ασφαλιστική τους ικανότητα έχει ανανεωθεί μέχρι και τις 28/02/2018 και έχουν ενσωματωθεί και τα εξαρτώμενα μέλη.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται

i)τα εξαρτώμενα μέλη ή

ii)η σύζυγος ασφαλίζεται αυτόνομα και όχι σαν εξαρτώμενο μέλος, παρόλο που η υποχρέωση της ασφαλίσης πηγάζει απο κοινή, με τον σύζυγό της, αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα (δεν τηρεί δηλαδή ξεχωριστά λογιστικά βιβλία),

θα πρέπει να ερθει σε επαφή με τον ανταποκριτή του ΟΓΑ και εμάς για να διευθετηθεί άμεσα.Οι συνέπειες μπορεί να είναι πολλαπλές, τόσο σε θέμα
ασφαλιστικής ικανότητας όσο και στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών.

Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο efka.gov.gr

Ολόκληρο το Δελτίο τύπου του οραγνισμού έχει ώς εξής:

“Μετά και την ψήφιση της παρ. 2 του άρθρου 95 ν. 4461/2017 έχει ολοκληρωθεί η παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους δικαιούχους ΟΓΑ. Από τον ΟΓΑ έχει παρασχεθεί μέχρι και 28/2/2018 η ασφαλιστική ικανότητα σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, όπως παρεχόταν μέχρι 28/2/2017. Επισημαίνεται ότι μετά την 1/3/2017, για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη, η ασφαλιστική ικανότητα παρέχεται από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή τον φορέα στον οποίο έχουν ενταχθεί.”