Ειδικές κατηγορίες τιμολογίων ΔΕΥΑΤ

Posted by

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης (ΔΕΥΑΤ) ενημερώνει με έγγραφό της, για τις εκπτώσεις που θα ισχύσουν σε συγκεκριμένους πολίτες και επαγγελματίες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται, ώστε να τύχουν της έκπτωσης.

1.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Μείωση 50% επι του τιμολογίου.

(ανήλικα παιδιά έως 18 ετών ή εώς 24 ετών εφόσον σπουδάζουν  σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό Συλλόγου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπέυθυνη δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού

2. ΑΜΕΑ: Μείωση 50% επι του τιμολογίου.

Απαραίτητα διακιολογητικά:

 •  Βεβαίωση αρμόδιας επιτροπής ΚΕΠΑ
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπέυθυνη δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού

3.ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:Μείωση 15% επι του 

τιμολογίου.

Απαραίτητα διακιολογητικά:

(ανήλικα παιδιά έως 18 ετών ή εώς 24 ετών εφόσον σπουδάζουν  σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής)

 • Πιστοποιητικό Συλλόγου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπέυθυνη δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού

4.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΑΛΥΜΑΤΑ: Μείωση 40% επι του τιμολογίου.

Απαραίτητα διακιολογητικά:

 • Έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίηση
 • Άδεια Λειτουργίας
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας

 

5. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ: Μείωση 50% επι του τιμολογίου.

Απαραίτητα διακιολογητικά:

 • Άδεια λειτουργίας ή μητρώο αιγοπροβάτων
 • Συμβόλαιο που είναι στο όνομα τους.