Διορθώσεις στο Ε9 και στον ΕΝΦΙΑ

Posted by

Προς το τέλος του μήνα αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 του έτους 2016. Με το άνοιγμα της εφαρμογής για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις στα ακίνητά τους, όταν φυσικά παρίσταται ανάγκη. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 πραγματοποιούνται νέες εκκαθαρίσεις που διακρίνονται ως εξής: α) Αυτόματη ηλεκτρονική εκκαθάριση από την Δ.ΗΛΕ.Δ. στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστική διαφορά στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή μηδενική διαφορά ή τέλος πιστωτική (μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ). β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εκκαθάριση ολοκληρώνεται στην Δ.Ο.Υ. μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Όπως είναι γνωστό, τα οριζόμενα από τις διατάξεις πρόστιμα για όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις ετών 2010 έως 2016 (του ν.2523/1997 για τα έτη 2010-2013 και του ν.4174/2013 για τα έτη 204-2016) μειώνονται στο μισό (50%), εφόσον οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 υποβληθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Σχετικά με τον υπολογισμό των μειωμένων προστίμων του Ε9, των ποσών καθώς και άλλα χρηστικά παραδείγματα επ’ αυτού το θέματος μπορείτε να ανατρέξετε σε προγενέστερο άρθρο του κόμβου με τίτλοΤα μειωμένα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων Ε9.

Πηγή: Taxheaven