Άκυρες οι απολυσεις. Τι γίνεται με τις άδειες;

Posted by

Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη. Δεν θα επιτρέπεται επίσης η απόλυση καθόλη την διάρκεια της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας.

Τονίζουμε ότι απαγορεύεται ο εξαναγκασμός του υπαλλήλου σε άδεια.

Αν η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής  τότε ο εργοδότης δεν ασφαλίζει το προσωπικό του και πληρώνει μισθό.

Αν η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας εθελοντικά τότε ο εργοδότης  ασφαλίζει το προσωπικό του και πληρώνει μισθό κανονικά.

Αν ο εργαζόμενος έχει ανήλικο κάτω των 15 ετών ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού αρκεί ο έτερος γονέας εργάζεται και να μην κάνει και εκείνος χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Για κάθε 4 ημέρες άδειας θα χρεώνεται 1 κανονική ημέρα άδειας.  Ο εργοδότης πληρώνει και ασφαλίζει κανονικά τον εργαζόμενο. Έχει εξαγγελθεί επιδότηση για το 1/3 του μισθολογικού κόστους.

Αν ο εργαζόμενος νοσεί ή έχει χαρτί γιατρού που τον εντάσσει στις ευάλλωτες ομάδες και του έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια τότε ισχύει ότι και για την ασθένεια σε κανονική περίοδο. Το ΙΚΑ επιδοτεί τον εργαζόμενο και ο εργοδότης συμπληρώνει μόνο εφόσον η επιδότηση είναι μικρότερη απο τον συνμφωνηθέν μισθό. 

Αν ο εργαζόμενος απο μόνος του δεν θέλει να εργαστεί για προσωπικούς λόγους μπορεί να κάνει είτε χρήση της κανονικής του άδειας είτε να συμφωνηθεί άδεια άνευ αποδοχών.

Εξυπακούεται πως ο  εργοδότης οφείλει να πληρώσει και να ασφαλίσει το προσωπικό του μέχρι και την ημέρα αναστολής λειτουργίας.  Για παράδειγμα, αν μία επιχείρηση έκλεισε υποχρεωτικά σήμερα 18.3.2020, τότε ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στο προσωπικό τις νόμιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως και 17.3.2020, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι 30.4.2020 δεν υποχρεούται στην καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Ορίστηκε «Αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους 800 ευρώ, για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουργία τους βάσει ΚΑΔ, η οποία θα καταβληθεί το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.

Το επίδομα αυτό θα το λάβουν τόσο οι πλήρως απασχολούμενοι, όσο και οι απασχολούμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Βέβαια οι πολλαπλώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα λάβουν μία φόρα το ανωτέρω ποσό.

Να τονίσουμε ότι θα υπάρχει πλήρης κρατική ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό τους μισθό.

Κλείνοντας να σημειώσουμε πως αναμένουμε και την απόφαση του υπουργείου Εργασίας με όλες τις λοιπές λεπτομέρειες.

Αν έχετε κάποια απορία παρακαλώ στείλτε εδώ

πηγή: https://www.taxheaven.gr/