Οργάνωση λογιστηρίου

Posted by

Στην συνέχεια κατά την οργάνωση του λογιστηρίου της επιχείρησής σας, σας υποστηρίζουμε:

  • Με την μηχανοργάνωση και  την επιλογή κατάλληλων Η/Υ και περιφερειακών
  • Με την επιλογή κατάλληλων εμπορικών προγραμμάτων καθώς και με την παραμετροποίηση τους προσαρμόζοντας τα στις ανάγκες της νέας επιχείρησης.
  • Με την προτυποποίηση των διαδικασιών σας.
  • Με την καθοδήγηση στη στελέχωση, με την επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και την εκπαίδευση του με ειδικά σεμινάρια.