Ενάρξεις μετασχηματισμοί εκκαθαρίσεις

Posted by

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά την ίδρυση επιχείρησης.  Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν απαιτούν εμπειρία και γνώση των διατάξεων που ισχύουν έτσι ώστε να ληφθεί η ορθότερη απόφαση.

Εδώ έρχεται το γραφείο μας και αφού ακούσουμε προσεκτικά το σχέδιο σας και συγκρίνουμε όλες τις μορφές των επιχειρήσεων σας προτείνουμε την  συμφέρουσα

Τα καταστατικά των συστάσεων, μετατροπών ή μεταβολών των  νομικών προσώπων είναι κατεξοχήν νομικά κείμενα με τεράστιες όμως οικονομικές συνέπειες. Απο την μία νομικές διατάξεις και δικλίδες ασφαλείας και απο την άλλη φορολογικοί και ασφαλιστικοί συντελεστές . Γι’αυτό στην πράξη θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερής οικονομικός  και νομικός σχεδιασμός για τους στόχους της επιχείρησης και αυτοί να μην παρακωλούνται απο τους νομικούς όρους που προσπαθούν να διασφαλίσουν την επιχείρηση απέναντι στο αστικό και εμπορικό δίκαιο αλλά και τους ίδιους εταίρους μεταξύ τους.

Η συνεργασία λογιστή-νομικού είναι απαραίτητη για την επιτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.