Από την ιδέα στην πράξη

Posted by

Μαζί θα αναπτύξουμε την ιδέα που έχεις και θα την κάνουμε μία βιώσιμη επιχείρηση.  Θα χρησιμοποιήσουμε τις πιο σύγχρονες  και επιστημονικές μεθόδους διοίκησης και μάρκετνιγκ ώστε να μετατραπεί σε μια ρεαλιστική πρόταση η οποία θα καλύπτει πλήρως τις προσδοκίες σας.