Ίδρυση

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά την ίδρυση επιχείρησης. Σε αυτή την επιλογή είναι απαραίτητη η συνεργασία του τόσο με νομικό όσο και με φοροτεχνικό σύμβουλο. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν απαιτούν εμπειρία και γνώση των διατάξεων που ισχύουν έτσι ώστε να ληφθεί η ορθότερη απόφαση. Εδώ έρχεται το γραφείο μας και αφού ακούσουμε προσεκτικά τις ανάγκες σας και συγκρίνουμε όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα ισχύοντα

Μετασχηματισμοί εκκαθαρίσεις

Τα καταστατικά των συστάσεων, μετατροπών ή μεταβολών των νομικών προσώπων είναι κατεξοχήν νομικά κείμενα με τεράστιες όμως οικονομικές συνέπειες. Γι’αυτό και στην πράξη θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερής οικονομικός σχεδιασμός για τους στόχους της επιχείρησης και αυτοί να μην παρακωλούνται από τους νομικούς όρους που προσπαθούν να καλύψουν την επιχείρηση απέναντι στο αστικό δίκαιο αλλά και τους εταίρους μεταξύ τους. Η συνεργασία λογιστή-νομικού είναι απαραίτητη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Αναλαμβάνουμε είτε με εξωτερικό συνεργάτη δικό μας, είτε

Επιδοτήσεις – Προγράμματα ενίσχυσης

Αναπτυξιακοί, επιδοτήσεις υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, επιδοτήσεις Νέων πτυχιούχων, επιδότηση εργασίας ανέργων, μαθητείες. Το κάθε πρόγραμμα με τους δικούς του εξειδικευμένους όρους και δικαιούχους. Αντιλαμβανόμαστε τα προγράμματα επιδοτήσεων σαν εργαλεία ανάπτυξης και όχι σαν αρπαχτή. Με βάση αυτή την λογική θα αναλύσουμε τις επιλογές χρηματοδότησης, τις προοπτικές που μας δίνουν αλλά και τις υποχρεώσεις. Παράλληλα με έγκαιρη ενημέρωση για τα προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας θα αξιοποιήσουμε, εκεί που χρειαζόμαστε, όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται.  

Εργατικά

Η μισθοδοσία αποτελεί σχηματικό κόστος στην λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα οι καλές σχέσεις ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη είναι απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Σημαντικός είναι λοιπόν ο ρόλος του έμπειρου και ενημερωμένου φοροτεχνικού, ο οποίος, αφ’ ενός εφαρμόζει πλήρως την εργατική νομοθεσία και φροντίζει για την αξιοποίηση των προγραμμάτων επιχορήγησης εργοδοτών, αφετέρου φροντίζει για την σωστή ενημέρωση και των δυο πλευρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δίκαιη επίλυση των διαφορών όταν αυτές παρουσιάζονται.

Μηχανοργάνωση της επιχείρησής σας, Ηλεκτρονικός φάκελος επιχείρησης

Φροντίζουμε για την Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και των εγγράφων της επιχείρησής σας αλλά δεν σταματάμε εκεί. Είμαστε δίπλα σας στην επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά) και του κατάλληλου για την επιχείρηση Software . Κερδίστε χρόνο, από την γραφειοκρατία,αποκτήστε πραγματικό έλεγχο της επιχείρησής σας, αντικαταστήστε τα χειρόγραφα, επεκτείνετε πελατολόγιο και δραστηριότητες. Παραμετροποίηση εφαρμογών Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αξιογράφων Σχεδιασμός παραστατικών Πωλήσεων και Παροχής. Η συνεργασία μας με την Epsilon Net, ηγέτη στον κλάδο λογιστικών προγραμμάτων,