Άκυρες οι απολυσεις. Τι γίνεται με τις άδειες;

Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη. Δεν θα επιτρέπεται επίσης η απόλυση καθόλη την διάρκεια της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας. Τονίζουμε ότι απαγορεύεται ο εξαναγκασμός του υπαλλήλου σε άδεια. Αν η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής  τότε ο εργοδότης δεν ασφαλίζει το προσωπικό του και πληρώνει μισθό. Αν η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε αναστολή

Αναγκαία η νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Αναγκαία η νέα αίτηση για το ΚΟΤ αφού, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. Φέτος η προθεσμία έχει μετατεθεί για τις 30 Νοεμβρίου 2018. Μέχρι την ημερομηνία αυτή λοιπόν θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση όσοι δεν

Δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3965/12-09-2018 μια νέα απόφαση σχετικά με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα και πιο συγκεκριμένα για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Συνοπτικά: Ως «επαγγελματικός λογαριασμός» ορίζεται ο λογαριασμός που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010, μέσω του οποίου διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου. Οι συναλλαγές που θα διενεργούνται μέσω του/των επαγγελματικού/ων λογαριασμού θα αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου. Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο

ΘΕΣΕΙΣ 8ΜΗΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Ξεκίνησε την 21/05/2018 και ολοκληρώνεται την 31/05/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Ξεκινάει η υποβολή του Κοινωνικού μερίσματος. Τρίτη 12 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία.

Το υπουργείο Οικονομικών ​ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για ​την καταβολή μερίσματος, άνοιξε σήμερα Κυριακή 26 Νοεμβρίου ​ 2017 και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι ​τα μεσάνυχτα (00.00) της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017​. Από την Δευτέρα λοιπόν μπορούμε να υποβάλουμε την αίτηση. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή της ταλαιπωρίας θα ήταν καλύτερο να κλείσετε ραντεβού  είτε με μήνυμα είτε με τηλέφωνο εδώ Για την αίτηση θα χρειαστούμε ένα βιβλιάριο τραπέζης του ατόμου που δηλώνει την κατοικία στο όνομα του,