Μηχανοργάνωση της επιχείρησής σας, Ηλεκτρονικός φάκελος επιχείρησης

Posted by

Φροντίζουμε για την Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και των εγγράφων της επιχείρησής σας αλλά δεν σταματάμε εκεί.

Είμαστε δίπλα σας στην επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά) και του κατάλληλου για την επιχείρηση Software .

Κερδίστε χρόνο, από την γραφειοκρατία,αποκτήστε πραγματικό έλεγχο της επιχείρησής σας, αντικαταστήστε τα χειρόγραφα, επεκτείνετε πελατολόγιο και δραστηριότητες.

Παραμετροποίηση εφαρμογών
Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αξιογράφων

Σχεδιασμός παραστατικών Πωλήσεων και Παροχής.

Η συνεργασία μας με την Epsilon Net, ηγέτη στον κλάδο λογιστικών προγραμμάτων, αποτελεί εγγύηση για την δουλειά μας.