Μετασχηματισμοί εκκαθαρίσεις

Posted by

Τα καταστατικά των συστάσεων, μετατροπών ή μεταβολών των νομικών προσώπων είναι κατεξοχήν νομικά κείμενα με τεράστιες όμως οικονομικές συνέπειες. Γι’αυτό και στην πράξη θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερής οικονομικός σχεδιασμός για τους στόχους της επιχείρησης και αυτοί να μην παρακωλούνται από τους νομικούς όρους που προσπαθούν να καλύψουν την επιχείρηση απέναντι στο αστικό δίκαιο αλλά και τους εταίρους μεταξύ τους. Η συνεργασία λογιστή-νομικού είναι απαραίτητη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Αναλαμβάνουμε είτε με εξωτερικό συνεργάτη δικό μας, είτε με κάποιον που θα μας υποδείξετε:

  • Συστάσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες, Ατομικές Επιχειρήσεις, Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ)
  • Μεταβολές
  • Μετατροπές
  • Συγχώνευσης απορροφήσεις
  • Λύσεις – εκκαθαρίσεις
  • Συστεγάσεις φαρμακείων κ.α.