Λογιστική ενημέρωση

Posted by

Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, vies, ΦΜΥ κτλ..

Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Δυνατότητα ενημέρωσης εμπορικής διαχείρισης στον χώρο σας.

Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής (αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα)

Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.