Εργατικά

Posted by

Η μισθοδοσία αποτελεί σχηματικό κόστος στην λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα οι καλές σχέσεις ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη είναι απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Σημαντικός είναι λοιπόν ο ρόλος του έμπειρου και ενημερωμένου φοροτεχνικού, ο οποίος, αφ’ ενός εφαρμόζει πλήρως την εργατική νομοθεσία και φροντίζει για την αξιοποίηση των προγραμμάτων επιχορήγησης εργοδοτών, αφετέρου φροντίζει για την σωστή ενημέρωση και των δυο πλευρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δίκαιη επίλυση των διαφορών όταν αυτές παρουσιάζονται.