Επιδοτήσεις – Προγράμματα ενίσχυσης

Posted by

Αναπτυξιακοί, επιδοτήσεις υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, επιδοτήσεις Νέων πτυχιούχων, επιδότηση εργασίας ανέργων, μαθητείες. Το κάθε πρόγραμμα με τους δικούς του εξειδικευμένους όρους και δικαιούχους.

Αντιλαμβανόμαστε τα προγράμματα επιδοτήσεων σαν εργαλεία ανάπτυξης και όχι σαν αρπαχτή. Με βάση αυτή την λογική θα αναλύσουμε τις επιλογές χρηματοδότησης, τις προοπτικές που μας δίνουν αλλά και τις υποχρεώσεις.

Παράλληλα με έγκαιρη ενημέρωση για τα προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας θα αξιοποιήσουμε, εκεί που χρειαζόμαστε, όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται.