Υπηρεσίες του γραφείου μας

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος.

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας. Συμβάλλουμε ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Δεν μένουμε στην απλή ενημέρωση των βιβλίων σας.  Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που προσπαθούν να δουν μπροστά και τους βοηθάμε να δουν πίσω από τους αριθμούς τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες τους.

Λογιστική ενημέρωση

Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, vies, ΦΜΥ κτλ..

Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Δυνατότητα ενημέρωσης εμπορικής διαχείρισης στον χώρο σας.

Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής (αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα)

Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.

Εικόνα στη πράξη - Επιχειρηματικό σχέδιο

Φορολογικός σχεδιασμός από την αρχή του έτους  και επαναπροσδιορισμός του.

Τριμηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.

Ανάλυση  αποτελεσμάτων με την χρήση Αριθμοδεικτών

Εφαρμογή  συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου, Cash Flow

Επανα-καθορισμός του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τα δεδομένα της επιχείρησής σας. Με την εμπειρία μας και την χρήση σύγχρονων μεθόδων του στρατηγικού σχεδιασμού όπως canvas business model και άλλων σύγχρονων μεθόδων θα αλλάξουμε τον τρόπο που σκέφτεστε.

Μηχανοργάνωση της επιχείρησής σας, Ηλεκτρονικός φάκελος επιχείρησης

Φροντίζουμε για την Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και των εγγράφων της επιχείρησής σας αλλά δεν σταματάμε εκεί.

Είμαστε δίπλα σας στην επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά) και του κατάλληλου για την επιχείρηση Software .

Κερδίστε χρόνο, από την γραφειοκρατία,αποκτήστε πραγματικό έλεγχο της επιχείρησής σας, αντικαταστήστε τα χειρόγραφα, επεκτείνετε πελατολόγιο και δραστηριότητες.

Παραμετροποίηση εφαρμογών
Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αξιογράφων

Σχεδιασμός παραστατικών Πωλήσεων και Παροχής.

Η συνεργασία μας με την Epsilon Net, ηγέτη στον κλάδο λογιστικών προγραμμάτων, αποτελεί εγγύηση για την δουλειά μας.

Εργατικά

Η μισθοδοσία αποτελεί σχηματικό κόστος στην λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα οι καλές σχέσεις ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη είναι απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Σημαντικός είναι λοιπόν ο ρόλος του έμπειρου και ενημερωμένου φοροτεχνικού, ο οποίος, αφ’ ενός εφαρμόζει πλήρως την εργατική νομοθεσία και φροντίζει για την αξιοποίηση των προγραμμάτων επιχορήγησης εργοδοτών, αφετέρου φροντίζει για την σωστή ενημέρωση και των δυο πλευρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δίκαιη επίλυση των διαφορών όταν αυτές παρουσιάζονται.

Επιδοτήσεις – Προγράμματα ενίσχυσης

Αναπτυξιακοί, επιδοτήσεις υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, επιδοτήσεις Νέων πτυχιούχων, επιδότηση εργασίας ανέργων, μαθητείες. Το κάθε πρόγραμμα με τους δικούς του εξειδικευμένους όρους και δικαιούχους.

Αντιλαμβανόμαστε τα προγράμματα επιδοτήσεων σαν εργαλεία ανάπτυξης και όχι σαν αρπαχτή. Με βάση αυτή την λογική θα αναλύσουμε τις επιλογές χρηματοδότησης, τις προοπτικές που μας δίνουν αλλά και τις υποχρεώσεις.

Παράλληλα με έγκαιρη ενημέρωση για τα προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας θα αξιοποιήσουμε, εκεί που χρειαζόμαστε, όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται.

 

Μετασχηματισμοί εκκαθαρίσεις

Τα καταστατικά των συστάσεων, μετατροπών ή μεταβολών των νομικών προσώπων είναι κατεξοχήν νομικά κείμενα με τεράστιες όμως οικονομικές συνέπειες. Γι’αυτό και στην πράξη θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερής οικονομικός σχεδιασμός για τους στόχους της επιχείρησης και αυτοί να μην παρακωλούνται από τους νομικούς όρους που προσπαθούν να καλύψουν την επιχείρηση απέναντι στο αστικό δίκαιο αλλά και τους εταίρους μεταξύ τους. Η συνεργασία λογιστή-νομικού είναι απαραίτητη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Αναλαμβάνουμε είτε με εξωτερικό συνεργάτη δικό μας, είτε με κάποιον που θα μας υποδείξετε:

  • Συστάσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες, Ατομικές Επιχειρήσεις, Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ)
  • Μεταβολές
  • Μετατροπές
  • Συγχώνευσης απορροφήσεις
  • Λύσεις – εκκαθαρίσεις
  • Συστεγάσεις φαρμακείων κ.α.

Ίδρυση

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά την ίδρυση επιχείρησης. Σε αυτή την επιλογή είναι απαραίτητη η συνεργασία του τόσο με νομικό όσο και με φοροτεχνικό σύμβουλο. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν απαιτούν εμπειρία και γνώση των διατάξεων που ισχύουν έτσι ώστε να ληφθεί η ορθότερη απόφαση.

Εδώ έρχεται το γραφείο μας και αφού ακούσουμε προσεκτικά τις ανάγκες σας και συγκρίνουμε όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα ισχύοντα προγράμματα επιχορήγησης, αλλά και τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νομούς, να σας προτείνουμε την κατάλληλη επιλογή.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.