Εμπιστοσύνη και εχεμύθεια

Posted by

Από την αρχή της συνεργασίας μας, είμαστε δεσμευμένοι να διατηρήσουμε την μυστικότητα των δεδομένων και των στοιχείων της επιχείρησής σας.

Η εμπιστοσύνη και η εχεμύθεια είναι αδιαπραγμάτευτα για εμάς.

Είναι σημαντικό να μπορείς να εμπιστευτείς τον φοροτεχνικό σου στον οποίο γνωστοποιείς ευαίσθητες πληροφορίες, ειδικά οι επαγγελματίες οι οποίοι στην ουσία αποκαλύπτουν πελατολόγιο, τιμές, προμηθευτές κ.α.