Ειδικά θέματα αγροτών

Ειδικά θέματα αγροτών

Αναλύοντας τις δυνατότητες, το είδος και το μέγεθος της καλλιέργειας, σας κατευθύνουμε ώστε να ενταχθείτε στο καθεστώς εκείνο που σας συμφέρει. Μαζί αναλύουμε την νέα αυτή κατάσταση και τον τρόπο συνεργασίας μας ώστε να τηρείτε όλες τις υποχρεώσεις σας απέναντι στους εμπλεκόμενους φορείς, να μην φορολογηθείτε επιπλέον, να εκμεταλλευτούμε προς όφελος μας τις φορολογικές διατάξεις χωρίς να είμαστε εκτεθειμένοι σε φορολογικές παραβάσεις. Οι τέσσερις πυλώνες συνεργασίας μας είναι:

Ενημέρωση και τήρηση των βιβλίων αγροτών, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του νόμου υπέρ τους.
Προσαρμοζόμαστε στα ξεχωριστά δεδομένα του κάθε αγρότη και της καλλιέργειας του ή των αναγκών του.
Παρακολούθηση και διεκπεραίωση των υποχρεώσεων απέναντι στις διάφορες υπηρεσίες. Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις, τους κινδύνους και τις
προοπτικές που απορρέουν από κάθε διαδικασία. Αναλαμβάνουμε για εσάς:

  • την έκδοση αδειών λαϊκής,
  • τη τήρηση του βιβλίου εισροών-εκροών,
  • του ημερολογίου του αγρότη,
  • του μητρώου αιγοπροβάτων,
  • εγγραφή στα μητρώα αγροτών,
  • σχεδιάζουμε μαζί τη δήλωση του ΟΣΔΕ για καλύτερα αποτελέσματα και αποφυγη ποινών.
Σχεδιασμός μεταβιβάσεων δικαιωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μην χάνονται άσκοπα δικαιώματα και να μεγιστοποιούνται τα συνολικά ποσά των επιδοτήσεων.
Σχεδιασμός, παρακολούθηση και σύνταξη αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών και τις υπόλοιπες δράσεις στήριξης του αγροτικού εισοδήματος. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συνεργασία με επαγγελματία γεωπόνο (ή με τον γεοπώνο που συνεργάζεστε εσείς) που θα αναλάβει το αντίστοιχο κομμάτι της αίτησης. Μαζί σχεδιάζουμε αγροτικές μονάδες για να επιβιώσουν και όχι πυροτεχνήματα για τις επιδοτήσεις που δεν αντέχουν σε ελεγχο και στον χρόνο.

Αγρότες – Κτηνοτρόφοι

O αγροτικός πληθυσμός μπήκε στην διαδικασία τήρησης βιβλίων και φορολογικών διαδικασιών, με πολλαπλές ταχύτητες και καθεστώτα. Το γεγονός δε ότι τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου στην περιοχή δεν είχαν ανάλογες εμπειρίες και υποχρεώσεις στο παρελθόν οξύνει τα προβλήματα. Η εμπλοκή των αγροτών, μέσω της διαδικασίας του ελέγχου, με διάφορες υπηρεσίες όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΚΣΑ, ο ΟΣΔΕ, το Κτηνιατρείο, τα υπουργεία αγροτική ανάπτυξης και εμπορίου κτλ. δημιουργούν επιπλέον υποχρεώσεις.
Με βάση την εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια, πολλές από αυτές τις διαδικασίες γίνονται με διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, αγνοώντας την ουσία της διαδικασίας και τις επιπτώσεις, με αποτέλεσμα να χάνονται επιδοτήσεις και δικαιώματα ή να μην εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες που δίνονται.